1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جستجو در سایت


فهرست محصولات

بخش های سایت

 

رهگیری مرسوله پستی

مجوز ها

راهنمای استفاده از نرم افزار های مرتبط با خودرو

پرداخت بعد از تحویل

پرداخت بعد از تحویل ، خدمتی دیگر از ماشین سافت برای ارج نهادن و اعتماد سازی برای برخی مشتریان که به هر دلیلی تمایل به پرداخت وجه بعد از دریافت نرم افزار ها دارند این حالت را راه اندازی کردیم که مشتریان هنگام سفارش 20% مبلغ فاکتور را واریز ، سپس بعد از تحویل مابقی مبلغ را واریز کنند.

ما به شما اعتماد داریم ...