1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

جستجو در سایت


فهرست محصولات

بخش های سایت

 

رهگیری مرسوله پستی

مجوز ها

راهنمای استفاده از نرم افزار های مرتبط با خودرو

مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!

 

مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!

درست است. چیزی که شما در اینجا مشاهده خواهید کرد، کاری است که توسط مردم معمولی در پمپ بنزین‌های قدیمی صورت پذیرفته است. پر کردن باک خودرو در پمپ بنزین کار چندان دشواری نیست. با تمام این‌ها افرادی که در اینجا می‌بینید از پس این کار برنیامده‌اند.

مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!
مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر! مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!
مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!

 به نظرمی‌رسد افراد مذکور کمی با این کار مشکل داشته‌اند. دوازده تصویری که در اینجا مشاهده خواهید کرد اثباتی بر این ادعا است. البته همچنان افرادی دیگر نیز وجود دارند که در حال انجام کارهای مشابه‌ای هستند. آیا شما از نزدیک با چنین صحنه‌هایی روبرو شده‌اید؟

مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!
مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر! مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!
مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر! مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!
مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!
مشکلات رانندگان با پمپ بنزین به روایت تصویر!