1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

  کانال تلگرامی ماشین سافت

تماس با پشتیبان

صفحه اینستاگرام ماشین سافت

کانال اپارات ماشین سافت

جستجو در سایت


نرم افزار AUTO CHECK

کاملترین راهنمای چراغهای هشدار اتومبیل

دانلود سریع نرم افزار AUTO CHECK

فهرست محصولات

مجوز ها

ECUرا بشناسيم

مخفف Electronic Control Unit يا واحد کنترلالکترونيک مي باشد و نقش هدايت و کنترل يک خودروي انژکتوري را بر عهده دارد. همانطور که مي دانيد خودروهاي انژکتوري بدليل عملکرد بهتر و توانايي پاس کردناستانداردهاي آلودگي، بطور کامل در تمام دنيا ( البته بجز برخي کشورها، نظير ايران ) جايگزين خودروهاي کاربراتوري شده اند و مغز اين سيستم ECU مي باشد. ECU با توجهبه سنسورهايي که به موتور متصل است وضعيت و شرايط خودرو را تحليل کرده و پاسخهايلازم را به خروجيها که عبارتند از: انژکتورها، جرقه زنها و ... اعمال مي کند. سنسورهاي کيت هاي انژکتوري مختلف هستند که هر چه تعداد آنها بيشتر باشد ECU بهتر ميتواند شرايط موتور را درک کند. البته در روزهاي آينده درباره سنسورهاي موتورانژکتوري بيشتر صحبت خواهيم کرد اما همينقدر بدانيد که سنسورهاي مهم خودروهايانژکتوري عبارتند از: سنسور دور يا RPM، سنسور فشار داخل مانيفولد يا MAP، سنسوردريچه گاز يا TPS، سنسور دماي آب يا CTS، سنسور دماي هوا ATS، سنسور اکسيژن يالاندا، سنسور ضربه و ...
---------------------------------------
سازندگانمعروف ECU چه شرکتهايي هستند؟
۱)
شرکت Bosch آلمان: اين شرکت بهترين ومعروفترين سازنده ECU و کيت انژکتوري در دنيا مي باشد و در اغلب خودروهاي پيشرفتهجهان نشاني از آن را مي توان يافت. چند مدل از زانتيا موجود در ايران داراي کيتانژکتوري Bosch مي باشد.

۲)
شرکت Delco آمريکا: اين شرکت يکي از قديمي ترينشرکتهاي سازنده ECU مي باشد و ECU آن در اغلب خودروهاي آمريکايي بخصوص خودروهايشرکت GM يا جنرال موتورز بکار رفته است مانند کاديلاک، پونتياک و... همچنين درخودروهاي دوو کره مانند دوو ESPERO.

۳)
شرکت Ford آمريکا: اين شرکت سازندهخودرو، سازنده ECU البته براي خودروهاي فورد مي باشد و اولين بار ايده کنترل تطبيقييا خود-يادگير در خودروهاي اين شرکت عملا پياده سازي شد. درباره کنترل تطبيقي بهزودي مطالبي خواهيم نوشت.

۴)
شرکت Siemens آلمان: فعاليت اين شرکت گرچه بهاندازه رقيب آلماني آن يعني Bosch نيست اما ECU هاي خوبي مي سازد. ECU پرايدانژکتوري موجود در ايران طراحي اين شرکت است.

۵)
شرکت Magneti Marelli ايتاليا: اين شرکت در اروپا محبوبيت زيادي داشته و بر روي اغلب خودروهاي اروپاييکيت آن نصب است. به عنوان مثال خودروهاي فيات مدل PUNTO و فولکس واگن مدل GOLF IV،مزدا ۳۲۳.

۶)
شرکت Sagem فرانسه: بر روي اغلب ماشينهاي فرانسوي ECU اينشرکت نصب است. بنابراين پژو ۲۰۶، مدلهايي از زانتيا؛ همچنين خودروهاي ايراني مانندسمند و پيکان انژکتوري.

۷)
شرکت Nippon Denso ژاپن: اين شرکت توسط شرکتتويوتا تاسيس شده و بخش عمده سهام آن را دارا مي باشد البته ۶ درصد سهام آن متعلقبه شرکت Bosch است. ECU اغلب خودروهاي تويوتا (مانند تويوتا لندکروز ) و برخيخودروهاي ژاپني مانند نيسان، هوندا، سوزوکي و ... متعلق به اين شرکت مي باشد.
شرکتهاي ديگري هم هستند مانند HITACHI، MATSUHITA، LOTUS و